Spory podatkowe oraz stały nadzór podatkowy

SPORY PODATKOWE

W naszym gronie pracują osoby wyłącznie z doświadczeniem praktycznym oraz uprawnione do reprezentacji Klientów przed sądami oraz organami podatkowymi. Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają liczne sukcesy w sprawach przed wszelkimi instancjami. W ramach sporów podatkowych świadczymy następujące usługi:

 • Reprezentowanie podatników w kontrolach podatkowych i skarbowych;

 • Reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;

 • Wnioski o indywidualne interpretacje przepisów podatkowych;

STAŁY NADZÓR PODATKOWY

W ramach usług świadczonych na rzecz naszych Klientów budujemy trwałe podstawy do wieloletniej współpracy na zasadzie pełnego partnerstwa. Nasi Klienci są informowani przez na bieżąco o możliwościach oraz zmianach związanych z prawem podatkowym. Cechuje nas proaktywna komunikacja problemów podatkowych i ich rozwiązań lub możliwości optymalizacyjnych. Nasz stały nadzór podatkowy przejawia się w następujących czynnościach:

 •  Doradztwo i bieżąca obsługa przedsiębiorców;

 • Analiza podatkowa dotychczas stosowanych umów oraz przygotowanie zmian zmniejszających niekorzystne konsekwencje podatkowe;

 • Szkolenia dla Klientów w zakresie prawa podatkowego;

 • Bieżące doradztwo, także w ramach "hot line";

 • Stałe sygnalizowanie zmian podatkowo - prawnych istotnych dla naszych Klientów;

 • Regularne spotkania z Klientami celem omówienia bieżących problemów podatkowych;

Aktualności

Aktualnie realizowane projekty i nasze publikacje

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Fastlan.pl
projektowanie stron Bydgoszcz
projektowanie stron Wrocław