Kadry i Płace

Od ponad 20 lat odciążamy przedsiębiorców w rozliczeniach kadrowo-płacowych oraz kontaktach z organami ubezpieczeniowymi. Wiemy iż określenie prawidłowej podstawy poboru składek jest podstawą budowy przewagi konkurencyjnej firmy. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac gwarantuje najwyższy poziom naszych usług oraz pozwala na oferowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

Wachlarz oferowanych przez nas usług w dziedzinie obsługi kadrowo – płacowej zapewnia obsługę zarówno przedsiębiorstw wszelkich form prawnych i branż, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Integralną częścią usługi jest rozliczanie polskich pracowników oddelegowanych poza granice RP, jak i zagranicznych przyjeżdżających do Polki. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi rachunkowej i kadrowo-płacowej, jednocześnie gwarantując osobistą i indywidualną obsługę naszych klientów.

KADRY

Przepisy prawa pracy są immanentną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Wiemy jak ważne jest dla firmy prawidłowe ułożenie relacji między pracownikiem a jego pracodawcą. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników unikniesz ryzyka związanego z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności następujące czynności:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy w sposób uzgodniony z kontrahentem;

 • rejestracja nowozatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.);

 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;

 • wystawianie świadectw pracy;

 • rozliczanie czasu pracy pracowników;

 • organizacja szkoleń BHP;

PŁACE

Obciążenia publicznoprawne w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są istotnym obciążeniem wyniku finansowego firmy. Pomożemy prawidłowo w naliczaniu składek oraz uniknięciu ryzyka związanego z ciągłą zmianą przepisów. Jednocześnie pomożemy w prawidłowym doborze i rozliczeniu oddelegowanych prawników poza terytorium Polski oraz zagranicznych oddelegowanych na terytorium RP.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności następujące czynności:

 • utworzenie bazy danych pracowników;

 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących zleceniodawcę postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń;

 • sporządzanie list płac dla zleceniodawcy;

 • naliczanie pensji netto dla każdego pracownika;

 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla pracowników (PIT-4R, PIT-8AR);

 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40);

 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji.

Aktualności

Aktualnie realizowane projekty i nasze publikacje

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Fastlan.pl
projektowanie stron Bydgoszcz
projektowanie stron Wrocław