Księgowość

Określenie prawidłowej podstawy opodatkowania nie jest możliwe bez prowadzenia rzetelnej i niewadliwej ewidencji rachunkowej. Od ponad 20 lat dla naszych klientów prowadzimy z sukcesem księgi handlowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów a także ewidencje przychodów. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej gwarantuje najwyższy poziom naszych usług oraz pozwala na oferowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Wachlarz oferowanych przez nas usług w dziedzinie obsługi rachunkowej zapewnia obsługę zarówno przedsiębiorstw wszelkich form prawnych i branż, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi rachunkowej i podatkowej a także kadrowo-płacowej, jednocześnie gwarantując osobistą i indywidualną obsługę naszych klientów.

W ramach usług księgowych świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT);

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat);

 • przygotowywanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi Klienta;

 • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;

 • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych;

 • doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;

 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowych;

 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych;

 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta;

 • przygotowywanie polityki rachunkowości;

 • przygotowywanie wewnętrznych procedur księgowych;

 • księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE;

 • pomoc w wystawianiu faktur oraz organizacja płatności;

Aktualności

Aktualnie realizowane projekty i nasze publikacje

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Fastlan.pl
projektowanie stron Bydgoszcz
projektowanie stron Wrocław