Optymalizacja Podatkowa

OPTYMALIZACJA PODATKOWA PODMIOTÓW KORPORACYJNYCH

Dzięki działaniom optymalizacyjnym nasi Klienci uzyskują znaczne oszczędności w kosztach podatkowych. Wszelkie implementowane przez nas metody są zawsze potwierdzone odpowiednimi interpretacjami indywidualnymi oraz innymi narzędziami, gwarantującymi pełną zgodność z prawem. W ramach optymalizacji podatkowej podmiotów korporacyjnych świadczymy m.in. następujące usługi:

 • Tworzenie i wdrażanie struktur holdingowych celem uzyskania maksymalnych korzyści podatkowych;

 • Modelowanie transakcji z wykorzystaniem krajów o łagodnym reżimie podatkowym;

 • Wsparcie w odpowiednim zarządzaniu strukturą środków trwałych oraz znaków towarowych, celem uzyskania oszczędności podatkowych;

 • Optymalne formy wejścia i wyjścia z inwestycji;

 • Restrukturyzacja struktury podmiotów powiązanych;

 • Bieżące doradztwo organom spółek w zakresie optymalizacji podatkowej;

 • Optymalizacja w zakresie urealnienia wartości początkowej znaków towarowych oraz nieruchomości;

Optymalizacja podatkowa dochodów osobistych

Do każdego z naszych Klientów podchodzimy z indywidualną troską o jego korzyści podatkowe. Nasi  doradcy wskazują rozwiązania, które nie tylko optymalizują zyski Klientów, lecz także zabezpieczają ich prawa związane z podejmowanymi działaniami biznesowymi. Klientom indywidualnym doradzamy w następujących obszarach: 

 • Optymalne formy wejścia i wyjścia z inwestycji;

 • Efektywne podatkowo modelowanie dochodów;

 • Trusty i fundacje prywatne w planowaniu podatkowym i międzypokoleniowym;

 • Najlepsze formy podatkowo - prawne celem zabezpieczenia swoich bliskich;

 • Wprowadzanie 50-cio % kosztów uzyskania przychodów;

 • Optymalizacja składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne;

 • Optymalizacja podatkowa artystów oraz sportowców;

Łączenia, podziały, przekształcenia

Dziedzina łączenia, podziałów i przekształceń jest także naszą unikatową specjalnością w zakresie doradztwa podatkowego. Dlatego właśnie w tym zakresie oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania prawno - podatkowe w obszarze prawa spółek kapitałowych oraz ich przekształceń. Przedmiotowa specjalizacja obejmuje:

 • Modelowanie i planowanie transakcji restrukturyzacyjnych;

 • Analiza struktury transakcji i modelu jej finansowania pod kątem podatkowym;

 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego poprzez analizę podmiotu nabywanego;

 • Indywidualne interpretacje podatkowe;

 • Opinie podatkowe w zakresie skutków łączeń, podziałów i przekształceń;

Inne podatki:

W zakresie optymalizacji podatkowej koncentrujemy się również na innych aspektach podatkowych prowadzonej działalności zwłaszcza w aspekcie:

 • Podatku od nieruchomości;

 • Podatku do czynności cywilnoprawnych;

 • Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

Optymalizacja kosztów:

W zakresie optymalizacji kosztów dokonujemy redukcji kosztów bezpośrednio wpływających na wynik finansowy firmy. Optymalizację dokonujemy zwłaszcza w aspekcie:

 • Składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, jak i przedsiębiorców;

 • Kosztów podatkowych;

 • Kosztów finansowych;

 

 

Aktualności

Aktualnie realizowane projekty i nasze publikacje

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Fastlan.pl
projektowanie stron Bydgoszcz
projektowanie stron Wrocław